Teknik-rädda ägget

agg1 pip2

Vår uppfinning heter: Äggräddaren

Vår idé har tre huvudingredienser.

  1. Hjälm 2. Frigolit med vadd  3. ParaplyHjälmar är till för att skydda huvuden på människor om de t.ex. cyklar eller rider. Man kan göra en jämförelse mellan ett ägg och ett kranium. Så därför valde vi just en hjälm som första skydd. Frigoliten är till för att skydda ägget ännu mer för annars hade det ramlat ur hjälmen. Vi skar ut två fördjupningar i frigoliten och la ägget inuti med vadd omkring. Vi satte stark tejp runt de två frigolitbitarna så de höll ihop. Frigoliten formade vi som ett ägg och tänkte att det stora ägget räddar det lilla ägget som är inuti.Paraplyet är till för att fallet inte ska bli så snabbt mot golvet utan gör så att det fallet går lite långsammare. Paraplyet hjälper till så att hjälmens undersida kommer ner först och så att inte frigoliten med ägget ramlar ur hjälmen.

Den andra uppfinningen heter Super-Pappi

Att förpacka ett ägg säkert är både roligt och en klurig sak att tänka på. I detta är projekt är det bara fantasin som kan lägga hinder för gruppen. Men vi tänkte att ägg och fåglar hör ihop. Därför valde vi en fågel, en färgglad fågel, närmare bestämt en papegoja; Super Pappi.

Smart gäller ju att fågeln kan falla 15 m och landa utan att ägget går sönder och att ägget går ganska snabbt att plocka fram för att bevisa att ägget höll den hisnande färden. Då vi ville att fötterna på fågeln skulle landa först så behövde fötterna vara tyngst och därför satte vi på skor på papegojan. Papegojan är smart att lägga ägget i då den är stor, har mycket vadd i sig som skyddar mot det hårda fallet mot golvet.

Vi hade sprättat upp en söm i fågelns bröst och satte dit två knappar för att kunna lägga in ägget i papegojan. Säkert blir det hela genom att man först lägger ägget i en mindre ask med vadd och bubbelplast om. Därefter stoppade vi in den lilla kartongen med ägget i papegojan bröst. Så när ägget faller ner inuti fågeln är det skyddat mot hårda stötar och kan inte falla ut för att det ligger i en ask i bröstet på fågeln. På papegojan är fötterna tyngst så de kommer att träffa marken först och därför var det bäst att lägga ägget inuti bröstet, högt upp i fågeln. Vi har på honom en stor vit väst och vi ska knäppa fast den med en knapp så i fall asken med ägget ramlar ut finns det ytterligare ett skydd. Vi ska använda en vit knapp. Vi har ritat och skrivit beskrivningar till SUPER PAPPI.